Σκοπός

Στόχος όλων είναι να σταθούν πλάι στους μαθητές των Λυκείων, που πρόκειται να δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους στις Ανώτερες και Ανώτατες σχολές κα να τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στο να μάθουν Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο , έτσι ώστε σίγουροι για τις γνώσεις τους και γεμάτοι αυτοπεποίθηση να πετύχουν «...με την πρώτη...». Παράλληλα, όμως, άλλοι μαθητές ή ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, που ενδιαφέρονται να μάθουν σχέδιο προκειμένου να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά, μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις υψηλού επιπέδου και να έλθουν σε κάποια επαφή με επαγγελματίες του χώρου, αποκτώντας εύκολα και ευχάριστα εμπειρίες, γνωριμίες και φίλους.

Εκτός όμως από το Σχέδιο, το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «Ιδομενέας Σαρρής» ασχολείται με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα με την προετοιμασία των ενδιαφερομένων για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών, μέσω εντατικών μαθημάτων, Χειμερινά και Θερινά, με τους πιο καταξιωμένους καθηγητές.

Ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος του Κέντρου, είναι η Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 2D 3D, στον ηλεκτονικό υπολογιστή κυρίως στο πρόγραμμα AUTOCAD. Ολιγομελή τμήματα και συνεχής καθοδήγηση από εξειδικευμένους καθηγητές, καθιστά τους ενδιαφερόμενους ανταγωνιστικούς στον τομέα της ηλεκτρονικής σχεδίασης.

Επίσης, το Κέντρο μέσω της εικοσαετούς εμπειρίας του και σχέσεων του με πανεπιστήμια του εξωτερικού, προετοιμάζει μαζί με τους μαθητές Portfolios, τα οποία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή του σπουδαστή σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο.

Τέλος, στο Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών «Ιδομενέας Σαρρής» διδάσκεται η Ζωγραφική με τμήματα για μικρούς και μεγάλους. Οι σπουδές της Ζωγραφικής εξασφαλίζουν στους σπουδαστές άρτιες τεχνικές γνώσεις, τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή και επαγγελματικά με τη ζωγραφική, το σκίτσο, την εικονογραφία.

Τα ειδικά παιδικά τμήματα, Χειμερινά και Θερινά, έχουν σαν σκοπό τη διδασκαλία της τεχνικής στα παιδιά και αφετέρου την ευαισθητοποίησή τους στα Εικαστικά.

Μέσα στα είκοσι χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον φροντιστηριακό τομέα του σχεδίου, οι επιτυχίες μας έχουν κάνει εμφανή την ποιότητα των σπουδών που προσφέρουμε.

Οι καθηγητές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στους τομείς τους. Έτσι προσφέρουν στους σπουδαστές μας την δυνατότητα της σωστής και πλήρους μάθησης σε όλους τους τομείς με ολιγομελή τμήματα.