Τμήμα Γραμμικού Σχεδίου

Στο Γραμμικό Σχέδιο, γίνονται μαθήματα ώστε να αποκτηθεί ευχέρεια στη χρήση των οργάνων και των μέσων σχεδίασης.

Με συνεχείς ασκήσεις, αρχίζοντας από τα Είδη των Γραμμών, τα Γεωμετρικά Σχέδια, Μοτίβα, την Διαγράμμιση, ο σπουδαστής φτάνει στην σχεδίαση υπό κλίμακα και την σχεδίαση κατόψεων, όψεων, τομών κτιρίων και αποκτά έτσι τη βάση για την Γραμμική Σχεδίαση.

Είναι δηλαδή σε θέση να λάβει μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις για τις Σχολές που έχουν ως ειδικό μάθημα το γραμμικό σχέδιο. Αρχιτεκτονική, διακόσμηση, Συντήρηση κτιρίων – έργων τέχνης, Γραφιστικής κλπ.

            

 περισσότερα

  
περισσότερα