Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Η ευαισθητοποίηση των νέων, και όχι μόνο, γύρω από τα εικαστικά είναι πρώτιστος στόχος για το Κέντρο. Πέραν όμως από την διδασκαλία της ζωγραφικής και του σχεδίου μέσα στους χώρους του, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενημέρωση και εξοικείωση των κατοίκων των βορείων και βορειοανατολικών προαστίων με διάφορα πολιτιστικά θέματα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων, σε συνεργασία με Δήμους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι εκθέσεις ζωγραφικής και σχεδίου, εκθέσεις φωτογραφίας, ομιλίες σχετικά με τη συντήρηση μνημείων, άλλες αναφορικά με τις λαογραφικές παραδόσεις της Ελλάδα κ.τ.λ.