Σεμινάριο Ι:

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ι

Τα βασικά πού πρέπει να γνωρίζω για να σχεδιάζω

Διάρκεια σεμιναρίου 2 ημέρες από 8 ώρες εκάστη (σύνολο 16 ώρες)

Έναρξη 10.00πμ Πέρας 18.00μμ

ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ

Πρόγραμμα του Σεμιναρίου
1η ημέρα
α) Μαθαίνοντας να παρατηρώ σωστά
-Οι 5 βασικές τεχνικές για να μπορείς να σχεδιάζεις αυτό πού βλέπεις.
-Παρατήρηση και πρακτική επάνω σε διάφορα θέματα.
-Συνήθη λάθη.
-Παιχνίδια οπτικής μνήμης.

β) Τεχνικές τόνων: σκιές- φώς.
-Τρείς τεχνικές τόνων(σκιάς)
-Δύο τεχνικές φωτός
-Πρακτική πάνω σε αντικείμενα.
- Πρακτική πάνω σε πρόσωπα

2η ημέρα
Κατανοόντας την προοπτική
-Η προπτική με ένα σημείο φυγης
-Η προπτική με δύο σημεία φυγής Σχεδιάχοντας ένα πρόσωπο
-Κατασκευάζοντας ενα πρόσωπο ανφας
-Κατασκευάζοντας ενα πρόσωπο προφίλ

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρεται ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς) και ρόφημα.

Για κανονικό γεύμα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι οι μαθητές.

Ισχύει για όλα τα σεμινάρια.