Σεμινάριο 2:

Οι βάσεις του σχεδίου ΙΙ
Εμβάθυνση στην ουσία της σχεδίασης

Διάρκεια σεμιναρίου 2 ημέρες

Εναρξη 10.00πμ -18.00μμ

ΓΚΡΟΥΠ 10 ΑΤΟΜΩΝ

Πρόγραμμα σεμιναρίου
1η ημέρα
α) Το πορτραίτο
-Επανάληψη των βασικών σημείων του πορτραίτου ανφάς και προφίλ.
-Πορτραίτο ¾(τρία τέταρτα)
- Μάτια ,μύτη και στίμα σε προοπτική

β) Η ομοιότητα
-Τεχνικές για να πετύχεται την ομοιότητα με το μοντέλο.
-Οι εκφράσεις του προσώπου.

2η ημέρα
α)Τα βασικά του ανθρώπινου σώματος
-Αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος ανδρικού και γυναικείου.
-Μελέτη του ανδρικού και γυναικείου κορμού.
-Τα άκρα
-Τα πόδια

β) Ζωντανό μοντέλο
-Πρακτική σε ζωντανό μοντέλο