Σεμινάριο 3 :

Προοπτική στο Σχέδιο και την Ζωγραφική

Κατανοόντας όλα τα μυστικά των σημείων φυγης

Διάρκεια σεμιναρίου 1 ημέρα

Εναρξη 10.00 πμ-18.00μμ

Πρόγραμμα του σεμιναρίου:
Προπτική του κύβου
-Προοπτική μέ ένα σημείο φυγής.
-Πρακτική σεν ένα τοπίο.
-Προοπτική μέ 2 σημεία φυγής.
-Πρακτική σε αντικείμενα.
-Προοπτική με 3 σημεία φυγής.
-Πρακτική σε κτίρια Προοπτκή του κύκλου
-Κατανόηση των ελλείψεων
-Πρακτική σε αντικείμενα