Σεμινάριο 4:

Το πορτραίτο

Διάρκεια σεμιναρίου 2 ημέρες

Εναρξη 10.00πμ -18.00μμ

1η ημέρα :
Η δομή του πορτραίτου
-Κατασκευή και δομή του πρτρίτου ανφάς
-Πως να σέβεσται τις αναλογίες
-Κατασκευή και δομή του πορτραίτου προφίλ
-Κατασκευή και δομή του πορτραίτου ¾ (τρία τέταρτα) Το μοντελάρισμα
-Τεχνικές τόνων και σκιών.
-Τεχνικές των τριών μέσων (γραφίτης, κάρβουνο,αιματίτης, ξηροπαστέλ)

2η ημέρα :
Η ομοιότητα
-Δίνουμε ζωή στα ματια
-Οι 10 Τεχνικές για την ομοίοτητα και ζωντάνια του πορτραίτου
-Πρακτική