Σεμινάριο 6:

 Το Ξηροπαστέλ

Διάρκεια σεμιναρίου 1 ημέρα

Εναρξη 10.00 πμ - 18.00 μμ

Τα βασικα της χρήσης του Ξηροπαστέλ.
-Εισαγωγή στα χαρτιά σχεδίασης και τα παστέλ
-Η ανάμιξη των χρωμάτων.
-Εξεληκτικά βήμματα γνωριμίας του παστέλ στην χρήση του.
-Συνθέσεις, Τοπία