Σεμινάριο 7:

 Αναπτύξτε την Δημιουργικότητά σας

Διάρκεια σεμιναρίου 2 ημέρες

Εναρξη 10.00 πμ- 18.00μμ

1η ημέρα:
-Η διαδικασία της δημιουργίας
-Κατανοόντας την εσωτερική διαδικασία
-Τεχνικές για να βελτιώσετε την έμπνευση.
-Πρακτικές ασκήσεις Η ερευνα
-Διάφοροι δρόμοι,καλλιτεχνικές αναζητήσεις
-Πρακτικές ασκήσεις -Ενα θέμα
–πολλές καλλλιτεχνικές λύσεις
-υλοποιήσεις

2η ημέρα:
-Πως μπορείτε να βρειτε μέσα σας την δημιουργία.
-Πως να αναπτύσσεται την ιδέα
-Πρακτικές ασκήσεις
-Τεχνικές προώθησης του έργου
-Κατορθώνοντας να διώξετε τα εμπόδια στην δημιουργία
-Δημιουργείτε για να εξελιχθείτε

*Στις δύο ημέρες περιλαμβάνεται η χρήση ολών των μέσων(κάρβουνα,μολύβια,παστέλ,μελάνια,ακρυλικά)